De senaste stämmoprotokollen i Brf Lilla Bantorget

Om du inte själv kan delta i föreningens årsstämma eller extrastämma, så har du möljighet att ge fullmakt till någon annan att representera dig. Ett förslag till fullmakt återfinns nedan, (Den återfinns även under rubriken Blanketter längst ned i "Om Föreningen".