Mäklarinformation

I pdf-fil:en nedan återfinns svaren på ett antal vanliga frågor som mäklare brukar ställa till föreningen. Mer detaljerad information återfinns i årsredovisning, stadgar och andra dokument som finns tillgängliga på hemsidan.

Om du inte finner svar på dina frågor på hemsidan går det bra att kontakta föreningens styrelse via
e-post styrelsen@brflillabantorget.com eller under rubriken "Kontakt".