Kontakta ossOm det gäller ett mycket brådskande ärende kan du även ringa till styrelsens ordförande Berit Holmgren, 070-543 44 70 eller till styrelsens vice ordförande Olov Lindquist, 070-593 43 66.
 
I frågor rörande avgifter och fakturor ska styrelsen i första hand kontaktas, enligt ovan, och i andra hand föreningens ekonomiska förvaltare E-count AB; Maria Ulfheden eller Yvonne Nordahl via e-post: info@ecount.se eller telefon: 08-27 04 19, 08-27 09 06. Föreningens ekonomiska förvaltare tillhandahåller ingen boendeservice, varför kontakt främst ska ske med styrelsen, såvida det inte gäller ett akut betalningsärende eller ett fel i avisering eller faktura.
 
Kontakter med föreningens entreprenörer ska i första hand tas via styrelsen, såvida det inte handlar om ett enskilt, privat, uppdrag eller ett ärende av aktut slag där det gäller att begränsa en skada eller hindra uppkomsten av skada i fastigheten. Bostadsrättshavare och lokalhyresgäster som vänder sig direkt till föreningens entreprenörer med uppdrag kommer att få en faktura på uppdraget i de fall det inte gäller ett akut ärende.

Adress m.m.

Postadress:
Brf Lilla Bantorget
Lilla Bantorget 25
111 23 STOCKHOLM

E-postadress: styrelsen@brflillabantorget.com, (brf.lilla.bantorget@gmail.com)

Besöksadresser:
Lilla Bantorget 25 och Torsgatan 5-9, Stockholm

Bankgiro:
428-9112

Organisationsnummer:
769617-1524


Hitta hit

Föreningens entreprenörer:
 
Fastighetsskötare:                                  BeWe Fastighetsservice         Tel: 08-641 30 04
                                                                   E-post: felanmalan@bewe.nu
 
Jourservice (akut):                                Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB
                                                                                                            Tel: 08-18 70 00;
                                                                                                            08-31 65 80
Hiss:                                                        OTIS AB                           Tel: 08-21 21 11,
                                                                                                            0200-21 21 11(akut)
Maskiner i tvättstugan:                       Electrolux Laundry Systens AB
                                                                                                            Tel: 0771-61 52 00
Städning:                                                Inspira                             Tel: 08-18 12 00
Sophämtning, återvinning:                Kontakta styrelsen          
El                                                             El-light AB                       Tel: 08-91 70 80
Bredband och IP-TV                           Ownit Broadband AB    Tel: 08-525 073 00
Filter, friskluftsintagen                      Kontakta styrelsen
Lås:                                                         AB BEGELÅS                  Tel: 08-34 08 50
 
Observera, att om du rapporterat ett akut fel till någon av parterna enligt ovan ska du alltid informera styrelsen genom att skicka e-post till styrelsen@brflillabantorget.se (eller lägga ett meddelande i styrelsens postfack på Lilla Bantorget 25). Beskriv det akuta felet, vem du kontaktat och när. Ange även dina egna kontaktuppgifter! Observera även, att jourtjänster är mycket dyra, varför onödigt nyttjande av jourtjänster kommer att debiteras berörd bostadsrättshavare/lokalhyresgäst.