Om fastigheten
  • Fastigheten byggdes 2007 - 2009 med inflyttning under 2009.
  • Föreningen äger fastigheten Klassföreståndaren 2, inklusive tomtmarken.
  • Huset består av 7 våningsplan, en källare och 4 trapphus samt 8 affärslokaler. Källarvåningen innehåller garage, förråd, undercentral, teknikutrymmen samt gemensam tvättstuga.
  • Två soprum finns, ett för hushållssopor och ett för återvinning av sopor genom källsortering.
  • Den totala bostadsarean är 6 134,5 kvm och lokalarean är 677 kvm. Tomtens areal är 1 101 kvm. 
  • Fastigheten har energiklass D vilket motsvarar 101 – 135 procent av kravet för en ny byggnad.
Underhållsansvar och krav vid ändringar
Underhållsansvaret vid bostadsrätt är delat mellan föreningen och bostadsrättshavarna. Enligt bostadsrättslagen ska föreningen hålla fastigheten i gott skick, men en del av underhållsansvaret är överfört på bostadsrättshavarna. Det gäller bl.a. ytskikten på golv, väggar och tak samt tätskick i våtrum i lägenheten. Vissa restiktioner gäller även för ändringar i den egna bostadsrättslägenheten. Se information i nedanstående pdf-fil. Underhållsansvarets fördelning framgår i första hand av föreningens stadgar, men viss information återfinns även i nedanstående pdf-fil.

Felanmälan
Ej akuta fel
Fel som uppstått i fastighetens gemensamma utrymmen och på gården skall rapporteras till styrelsen som koordinerar insatserna för att avhjälpa felen.
 
Felanmälan skall göras genom att skicka e-post till styrelsen, styrelsen@brflillabantorget.com, eller genom att lämna en skriftlig felanmälan i föreningens postfack på Lilla Bantorget 25. Lämna även dina kontaktuppgifter vid felanmälan, så att styrelsen kan nå dig vid behov av ytterligare information. Använd gärna blanketten Felanmälan nedan.
 
Akuta fel som omedelbart måste åtgärdas
Vid akuta fel i fastigheten och på gården kontaktas BeWe Fastighetsservice
telefon 08-641 30 04 med telefontid mellan klockan 08.00 - 12.00. Felanmälan kan även göras via e-post: felanmalan@bewe.nu eller via deras hemsida, www.bewe.nu.

Jourservice kvällar, nätter och helger (vardagar 16.00 - 07.00 samt helger 00.00 - 24.00) sköts av Dygnet Runt Service Fastighetsjour och deras journummer är 08- 18 70 00.

Vid akuta fel på hissarna kontaktas OTIS på jourtelefon 0200-21 21 11 (t.ex. om någon blivit fast i hissen).
 
Vid akuta fel på tvättmaskiner och torktumlare i den gemensamma tvättstugan kontaktas Electrolux Laundry Systems AB, tel 0771-61 52 00.
 
Notera att jourutryckning är mycket dyrt och därför endast får användas vid fel som omedelbart måste åtgärdas för att undvika skador på fastigheten eller undvika fara för personer som vistas i fastigheten. Missbruk av jourtjänsten debiteras beställaren.
 
Vid akuta fel rörande garaget kontaktas styrelsen, som i sin tur ansvarar för nödvändiga kontakter med Castellum, som äger garaget.
 
Om du rapporterat ett akut fel till någon av parterna enligt ovan ber vi dig även att informera styrelsen genom att skicka e-post till styrelsen och beskriva det akuta felet, vem du kontaktat och när. Om du gör det så underlättas styrelsens kontroll av utförda uppdrag samt av faktureringen. Använd gärna kontaktformuläret på hemsidan för att informera, se Kontakt.
 
Fel i lägenheten
Vid fel i lägenheterna som faller under föreningens ansvar, eller som kan påverka andra delar av fastigheten, ska du kontakta styrelsen via e-post,  styrelsen@brflillabantorget.com. Är felet akut kan du även kontakta BeWe Fastighetsservice, telefon 08-641 30 04 med telefontid mellan
kl 08.00--12.00. Felanmälan kan även göras via e-post: felanmalan@bewe.nu eller via deras hemsida, www.bewe.nu.
Vid behov av omgående (akut) hjälp kontaktas Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB. Deras journummer är 08-18 70 00 (telefon, kontorstid 08-31 65 80). Jourservicen omfattar kväll/natt, vardagar 16.00 – 07.00 samt lördagar, sön- och helgdagar 00.00 – 24.00.
 
Notera, att du kan komma att debiteras för kostnaderna i samband med jourutryckning och åtgärder om ansvaret för felet ligger på dig som bostadsrättshavare eller om felet kunnat vänta till icke jourtid.
 
En noggrann genomgång av gränsdragningen rörande underhållsansvaret finns i föreningens stadgar och i dokumentet ”Vem ansvarar för vad”. Se under rubriken ”Underhållsansvar och krav vid ändringar” samt även under ”Stadgar”.
 
Ange alltid dina kontaktuppgifter vid felanmälan (namn, telefonnummer, e-post) så att styrelsen vid behov kan kontakta dig. Vid fel i lägenheten skall du även ange ditt lägenhetsnummer som finns på utsidan ovanför din lägenhetsdörr.

Gemensamhetsanläggningar
Föreningen förvaltar, tillsammans med grannfastigheten, innergården i en samfällighet där föreningens andel är 50 %. Föreningen äger inte marken, men har nyttjanderätt. Föreningen sköter den praktiska driften av innergården enligt ett avtal med fastighetsbolaget Castellum AB, som är föreningens granne på andra sidan om gården.

Föreningen är också medlem i Samfällighetsföreningen Lilla Bantorget som driver och förvaltar torget med namnet Lilla Bantorget. Föreningens andel i samfälligheten är 20 %. Samfällighetsföreningen hyr ut serveringsplatser på torget och trottoaren till näringsidkarna runt torget.

Lokalhyresgäster
Föreningen har åtta hyreslokaler (butiker och kontor) i markplanet ut mot Lilla Bantorget och utmed Torsgatan.