Stadgar för Brf Lilla Bantorget

Ett beslut om nya stadgar för Brf Lilla Bantorget togs vid årstämman den 14 mars 2017 samt vid en extra föreningsstämma den 15 juni 2017. Bakgrunden till revideringen av stadgarna var främst, att omfattande ändringar trädde i kraft i lagen om ekonomiska föreningar den 1 juli 2016 , (Lag 1987:667), samt att vissa ändringar också genomfördes i bostadsrättslagen (Lag 1991:614). Föreningens stadgar bygger på Fastighetsägarnas s.k. Mönsterstadgar.