På den här sidan har vi samlat information som ska underlätta för dig som medlem

Här hittar du våra gemensamma trivselregler, information och beställningsformulär för extra nycklar, taggar och filter till friskluftsintag samt hur du kan betala via swish. 

Trivselregler
Ett urval av trivselreglerna sammanfattas längre ned på sidan. De kompletta trivselregler som gäller för föreningen finns i dokumentet "Trivselregler för bostadsrättshavare". En kortare introduktionsskrift finns också för nyinflyttade. Du hittar båda dokumenten här:

Beställningsformulär
Beställningar av extra nycklar, filter till friskluftsintag, RCO-taggar och fjärrkontroller till garaget samt ändringar i porttelefon görs enklast via formuläret nedan:(om du inte kan använda formuläret kan du istället be styrelsen om att få en pappersblankett).  https://bit.ly/brflb_bestallning

Swishbetalning till föreningen
Beställningarna betalas med fördel via Swish till nummer
123 524 2839. Ange ditt tresiffriga lägenhetsnummer i meddelandefältet. Om du inte vill använda swish kommer du att debiteras via avi för månadsavgifterna.
 

Filter till friskluftsintag
Bostadsrättshavaren ansvarar för löpande utbyte av filtren till friskluftsintagen under fönstren. Filterbyte bör ske minst en gång per år. Filtren beställs av styrelsen via formuläret ovan. Det finns två varianter av filter och modell-beteckningen framgår av det gamla filtret.

Porttelefoner
Bostadsrättsinnehavare kommer in genom porten med RCO-tagg eller nyckel. Besökare använder porttelefonen med sökfunktionen (namnsökning) mellan kl. 06.00 – 21.00. Övrig tid kan besökare trycka på ”Ring” och sedan knappa in hela telefonnumret till den boende. 

Varje lägenhet kan uppge två namn och telefonnummer för registrering utan kostnad. Namn(en) måste vara på registrerad  bostadsrättsinnehavare. Om du vill registrera fler namn och telefonnummer i namnlistan använder du beställningsformuläret ovan.
Föreningen tar ut 250 kronor per tillkommande nummer i administrationsavgift. Samma avgift gäller vid ändring av registrerade uppgifter. Observera att endast svenska telefonabonnemang kan registreras.

Tjänstefördelare och digitalbox
(Bredband och IP-TV)
I tjänsten från bredbandsleverantören ingår fast internetuppkoppling på 500-1000/500-1000 Mbit/s, obegränsad surftid, en (1) fast IP-adress per hushåll, felanmälan och teknisk support under veckans alla dagar, upp till 10 st. e-postkonton à 100 MB (e-post kan även nås via webbmail) och 100 MB utrymme för egen hemsida.

Bredbandsleverantören (Ownit) erbjuder även digital-TV (IP-TV) via bredband. Ett visst basutbud från Ownit ingår för alla bostadsrättshavare i föreningen. Utöver basutbudet kan olika tillval beställas av var och en genom att kontakta Ownit på telefon 08-525 073 00 eller genom att gå in på ownit.se/tv för ytterligare information. Bostadsrättshavarna tecknar egna abonnemang för tillval utöver basutbudet för IP-TV.
 

Nycklar, taggar och fjärrkontroller till garaget
Alla förluster av nycklar och taggar till fastigheten samt fjärrkontroller till garaget ska omgående rapporteras till styrelsen.
Nycklar till lägenheten
Endast den, eller de, som står på lägenhetskontraktet som bostads-rättshavare kan få extra nycklar tillverkade. Styrelsen beställer nycklarna hos BEGELÅS AB och det tar normalt cirka tre arbetsdagar för att få dem tillverkade. Beställd nyckel hämtas och betalas av bostadsrättsinnehavaren (samma person som står på beställningen) mot uppvisande av legitimation. BEGELÅS har sin butik på Västmannagatan 31, Stockholm. Telefon 08-34 08 50. 
Om låscylinder i lägenhetsdörr behöver bytas, p.g.a. borttappad lägenhetsnyckel, så bör bytet göras av BEGELÅS för att få nya nycklar som även passar till postbox, port, cykelförråd och grindar mot Lilla Bantorget och Torsgatan. Monteringen görs av BEGELÅS och kostnaden för låscylinder, nycklar och montering betalas av bostadsrättshavaren.
Taggar (RCO)
Med passagesystemet från RCO Security AB kan en s.k. tagg användas som ersättning för nyckel till portarna, soprummen och källardörrarna. Hanteringen av taggar i föreningen sköts av styrelsen. Har du förlorat en tagg, eller har den slutat att fungera, så ska du anmäla det till styrelsen för att kunna få en ny. Det är angeläget att borttappade taggar omgående anmäls till styrelsen, så att de kan spärras.

Föreningen tar ut en kostnad för borttappade taggar och extra taggar som beställs liksom för skadade och sönderbrutna taggar. Kostnaden är 100 kronor per tagg.

Garage
Föreningen disponerar 23 parkeringsplatser i garaget under innergården med infart från Torsgatan 11. Samtliga garageplatser är för närvarande uthyrda. Vill du ställa dig i kö till en garageplats? Kontakta styrelsen via e-post; styrelsen@brflillabantorget.com

Garaget utgör en gemensamhets-anläggning som delägarförvaltas av Bostadsrättsföreningen Lilla Bantorget och fastighetsbolaget Castellum AB. Boende i Bostadsrättsföreningen Lilla Bantorget ska alltid kontakta föreningens styrelse i ärenden som rör garaget och aldrig Castellum, som sköter den praktiska driften av garaget enligt avtal med bostadsrättsföreningen.
 
Viktigt angående garageporten! 
Det är viktigt att samtliga bostadsrättshavare iakttar följande:
1. Garageporten inte får öppnas på annat sätt än med fjärrkontroll (eller tagg)
2. Gående (t.ex. med cyklar) ska använda dörren vid sidan av porten vid in- och utpassering (eller använda tagg). Cyklar får inte transporteras genom fastighetens portar eller i fastighetens hissar.
 
Om garageporten nödöppnas genom att använda knapparna på manöverlådan uppe vid porten medför det att automatiken inte fungerar som den ska och porten oftast stannar i öppet läge.  Det medför risk för  inbrott i bilar samt stölder i såväl garaget som i föreningens förrådsdel. Samtidigt medför det extra servicekostnader för att få igång garageporten igen.
 
Nycklar för garagehyresgäster (fjärrkontroller)
För de bostadsrättshavare som hyr garageplats i husets källarplan (med infart från Torsgatan 11) sker administrationen av fjärrkontroller genom styrelsens försorg. Vid behov av extra fjärrkontroll vänder du dig till föreningens styrelse med uppgift om vilken parkeringsplats
(P-platsnummer) du hyr. Använd beställningsformuläret längst upp på sidan. Föreningen tar ut en avgift på 450 kronor för beställning av extra fjärrkontroll och för ny fjärrkontroll som ersättning för borttappad. 
 

Ett begränsat urval från Trivselreglerna - du hittar de kompletta längst upp på sidan

Andrahandsupplåtelse
Föreningen tillåter inte andrahandsuthyrning utan goda skäl. Upplåtelse kan beviljas, efter ansökan till styrelsen, i max 12 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare 12 månader. Korttidsuthyrning eller uthyrning till företag godkänns inte. Läs mer i Trivselreglerna och i stadgarna.
Ansökningsblankett finns här:

Balkonger
Blomlådor får inte placeras på utsidan av balkongräcket. Det finns då risk för att blomvatten eller skräp från din blomlåda hamnar på grannens balkong, eller i värsta fall ramlar ner och skadar någon. På grund av brandrisk och matos är det heller inte tillåtet att grilla på balkongen. Grillförbudet gäller även innergården.
Styrelsen har beslutat om en leverantör för inglasning av balkong, Lumon. Bygglov måste sökas och ett separat avtal mellan föreningen och  bostadsrättshavaren tecknas vid inglasning. Kontakta styrelsen via e-post om du vill ha mer information.

El-abonnemang
Du behöver inget eget el-abonnemang, föreningen har gemensamt abonnemang med individuell mätning och debitering. Den faktiska förbrukningen av el debiteras kvartalsvis i efterskott på månadsavgiften.

Hemförsäkring
Du behöver ha en hemförsäkring för skador som gäller din egendom men du behöver inte teckna bostadsrättstillägget som de flesta bolag erbjuder. I nuvarande fastighetsförsäkring har föreningen inkluderat ett kollektivt bostadsrättstilllägg som gäller samtliga lägenheter.

Renovering
Kontakta alltid styrelsen om du planerar att göra några större underhåll eller förändringar i din lägenhet. Tänk också på att informera dina grannar, t.ex. via appen TMPL, om du ska borra mycket.

Rökförbud
Den mekaniska ventilationen, med friskluftsintag under fönstren, gör att röklukt dras in i lägenheterna. Det är därför inte tillåtet att röka vare sig på balkonger eller på innergården. Rökning är inte heller tillåten i portar, trappuppgångar, hissar, källare, tvättstugor, garage eller andra gemensamhetsutrymmen.

Soprum
Föreningens soprum ligger i entréplanet med separat entré. Ett av soprummen är endast avsett för hushållssopor och ligger vid entrén till gården på Torsgatan 7. Matavfall sorteras i särskilda påsar och slängs i de bruna behållarna. Övriga hushållssopor slås in ordentligt och slängs i de gröna behållarna.

Det andra soprummet på gården ligger vid Lilla Bantorget 25 och är endast avsett för källsortering. I soprummen finns skyltar som anger vilken typ av avfall som varje behållare är avsedd för. Inga andra typer av avfall får lämnas än de som omfattas av informationen på skyltarna. Det innebär att föreningen inte har något utrymme för grovsopor (t.ex. möbler, trä och annat utrymmeskrävande avfall) vilket måste lämnas på en återvinningscentral.