Välkommen till
Brf Lilla Bantorget

Brf Lilla Bantorget är en citynära bostadsrättsförening med 76 moderna bostadsrättslägenheter och 8 hyreslokaler (butiker), som återfinns vid Lilla Bantorget på Norrmalm i Stockholm. Fastigheten ligger med ca 7 minuters gångavstånd till Drottninggatan och Centralen med tillgång till Arlandapendeln, tåg, bussar, pendeltåg och tunnelbana.

Om Brf Lilla Bantorget

Om fastigheten
Föreningen äger och förvaltar fastigheten Klassföreståndaren 2 i Stockholms kommun. Fastigheten omfattar adresserna Lilla Bantorget 23-25 samt Torsgatan 3-9. Fastigheten har tre entréer till bostadsrättslägenheterna, d.v.s. Lilla Bantorget 25, Torsgatan 5, Torsgatan 7 samt Torsgatan 9.
Föreningen består av 76 bostadsrätts-lägenheter i ett flerbostadshus samt 8 hyres-lokaler. Huset består av 8 våningsplan, en källare och 4 trapphus. Källarvåningen innehåller garage, förråd, undercentral, teknikutrymmen samt gemensam tvättstuga. Två soprum finns, dels för hushållssopor (gången mellan gården och Torsgatan 7), dels för återvinning av sopor genom källsortering (på gården mot Lilla Bantorget 25). För lokalhyresgäster finns ett separat soprum med entré från gården vid Torsgatan 5.
Den totala bostadsarean är 6 134,5 kvm och lokalarean är 677 kvm. Tomtens areal är 1 101 kvm.

Lägenhetsfördelning, rum och kök (RoK):
1 RoK 11 st
2 RoK 11 st
3 RoK 33 st
3-4 RoK 4 st
4 RoK 7 st
4-5 RoK 3 st
5 RoK 6 st
Gruppboende, (Stockholms Kommun) 1 st.
Lägenheternas storlek och utseende framgår av beskrivning nedan (pdf-fil).

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet i föreningen har tilldelats ett lägenhetsnummer av Skanska när fastigheten uppfördes. Dessa lägenhetsnummer är 3-ställiga och unika inom fastigheten.

Riksdagen har beslutat, att alla bostäder i Sverige ska finnas i ett lägenhetsregister med lägenhetsnummer samt att folkbokförings-registret ska innehålla lägenhetsnumren. Detaljerad information om det finns på skatteverkets hemsida.
 
De lägenhetsnummer som används i folkbokföringen skiljer sig från de lägenhetsnummer som används i föreningen sedan fastigheten uppfördes. Nedan finner du en konverteringstabell (pdf-fil) mellan föreningens nummer och folkbokföringens nummer. Ersätt X i kolumnen för föreningens nummer med numret på din trappuppgång, räknat från Torsgatan 9 som nummer 1 och Lilla Bantorget 25 som nummer 4.

Styrelse, revisor och valberedning

Styrelse
Ordförande: Berit Holmgren
Vice ordförande och ekonomiansvarig: Olov Lindquist
Ledamot: William Mannerfelt, ansvarig för hantering av hyreskontrakt, bredband och IP-TV samt stadgar
Ledamot: Gunilla Ait El Mekki, styrelse-sekreterare
Ledamot: PG Wintner, fastighetsansvarig
Suppleant: Patrik Olsson, representant i Lilla Bantorgets Samfällighetsförening och  ansvarig för föreningens e-post
Suppleant: Uns Mian, ansvarig för hemsidan.

För kontakt med styrelsens ledamöter, se Kontakt.
 
Valberedning
Valberedning: Maryam Rahimi Ghadim,  sammankallande

Revisor
Josef Hagsten, Grant Thornton.
 

Underhållsansvar för och krav vid ändringar i bostadsrättslägenheten
Underhållsansvaret vid bostadsrätt är delat mellan föreningen och bostadsrättshavarna. Enligt bostadsrättslagen ska föreningen hålla fastigheten i gott skick, men en del av underhållsansvaret är överfört på bostads-rättshavarna. Det gäller bl.a. ytskikten på golv, väggar och tak samt tätskick i våtrum. Vissa restiktioner gäller även för ändringar i den egna bostadsrättslägenheten. Se information i nedanstående pdf-fil. Underhållsansvarets fördelning framgår i första hand av föreningens stadgar, men viss information återfinns även i nedanstående pdf-fil.
loading...


Senaste nytt
Porttelefonerna installeras
I slutet av vecka 11 påbörjas installationen av porttelefoner enligt årsmötets beslut 2018. En instruktion om handhavandet lämnas ut i postfacken under vecka 11. Instruktionen återfinns också under Boguiden under Dokument. Se även information om porttele-fonerna nedan.
 

Årsstämma 2 april 2019
Årsstämman 2019 kommer att äga rum den
2 april 2019, kl. 18.30 - 21.00. Lättare förtäring serveras från kl. 18.15. Plats: Albert & Jacks, Torsgatan 11, Stockholm. Kallelse har delats ut i postfacken. 

Ombyggnadsarbeten på Torsgatan 
Klicka på länken nedan (alternativt klistra in länken i din webb-läsare) för att läsa om det senaste vad gäller ombyggnaden av Torsgatan: www.stockholm.se/torsgatan

Installation av porttelefoner enligt stämmobeslut 2018 
Föreningen förstärker skalskyddet på fastigheten enligt stämmobeslut i mars 2018. Det innebär, att istället för att använda portkoder till besökare, så övergår vi till ett nytt passersystem med porttelefoner. Du kan själv öppna porten för besökare via din telefon/mobil. När porttelefonerna är installerade kommer portkoderna att tas bort och även namnregistren i entréerna, då namnen återfinns på postfacken och i porttelefonerna. Du kan även fortsättningsvis komma in i porten med tagg och nyckel. Varje lägenhet har tidigare fått lämna två namn och telefonnummer för registrering. Namn/-en måste vara på registrerad/-e bostadsrätts-innehavare. Om någon önskar ytterligare telefonnummer tar föreningen ut 250 SEK per tillkommande nummer i administrationsavgift.

Nya garagehyreskontrakt och ny policy för garageuthyrning!
Från och med den 1 maj 2019 kommer garageplatserna i fastighetens källarplan att administreras av bostadsrättsföreningen. Skanska har sagt upp alla garagehyreskon-trakten och nya kontrakt har tecknats med bostadsrättsföreningen.
För att sänka hyreskostnaderna får endast registrerade bostadsrättshavare i föreningen hyra garageplats fr o m 1 maj 2019 enligt stämmobeslut våren 2018. Övriga beslutade villkor framgår av  ”Policy för uthyrning av garageplatser hos Brf Lilla Bantorget”. 
Har du några frågor kring garagehyres-kontrakten? Kontakta då styrelsen på e-post-adressen: styrelsen@brflillabantorget.com
Du kan även använda kontaktformuläret under Kontakt.

Lokalhyresgäster
Föreningen har åtta hyreslokaler (butiker) i markplanet ut mot Lilla Bantorget och utmed Torsgatan.

"Trivselregler för lokalhyresgäster" framgår av separat pdf-dokument nedan.
 
Lokalhyresgästerna har ett eget soprum (miljörum) enligt pdf-dokumentet nedan.