Välkommen till
Brf Lilla Bantorget

Brf Lilla Bantorget är en citynära bostadsrättsförening med 76 moderna bostadsrättslägenheter och 8 hyreslokaler (butiker), som återfinns vid Lilla Bantorget på Norrmalm i Stockholm. Fastigheten ligger med ca 7 minuters gångavstånd till Drottninggatan och Centralen med tillgång till Arlandaexpress, tåg, bussar, pendeltåg och tunnelbana.

Om Brf Lilla Bantorget

Om fastigheten
Föreningen äger och förvaltar fastigheten Klassföreståndaren 2 i Stockholms kommun. Fastigheten omfattar adresserna Lilla Bantorget 23-25 samt Torsgatan 3-9. Fastigheten har tre entréer till bostadsrättslägenheterna, d.v.s. Lilla Bantorget 25, Torsgatan 5, Torsgatan 7 samt Torsgatan 9.
Föreningen består av 76 bostadsrätts-lägenheter i ett flerbostadshus samt 8 hyres-lokaler. Huset består av 8 våningsplan, en källare och 4 trapphus. Källarvåningen innehåller garage, förråd, undercentral, teknikutrymmen samt gemensam tvättstuga. Två soprum finns, dels för hushållssopor (gången mellan gården och Torsgatan 7), dels för återvinning av sopor genom källsortering (på gården mot Lilla Bantorget 25). För lokalhyresgäster finns ett separat soprum med entré från gården vid Torsgatan 5.
Den totala bostadsarean är 6 134,5 kvm och lokalarean är 677 kvm. Tomtens areal är 1 101 kvm.

Lägenhetsfördelning, rum och kök (RoK):
1 RoK 11 st
2 RoK 11 st
3 RoK 33 st
3-4 RoK 4 st
4 RoK 7 st
4-5 RoK 3 st
5 RoK 6 st
Gruppboende, (Stockholms Kommun) 1 st.
Lägenheternas storlek och utseende framgår av beskrivning nedan (pdf-fil).

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet i föreningen har tilldelats ett lägenhetsnummer av Skanska när fastigheten uppfördes. Dessa lägenhetsnummer är 3-ställiga och unika inom fastigheten.

Riksdagen har beslutat, att alla bostäder i Sverige ska finnas i ett lägenhetsregister med lägenhetsnummer samt att folkbokförings-registret ska innehålla lägenhetsnumren. Detaljerad information om det finns på skatteverkets hemsida.
 
De lägenhetsnummer som används i folkbokföringen skiljer sig från de lägenhetsnummer som används i föreningen sedan fastigheten uppfördes. Nedan finner du en konverteringstabell (pdf-fil) mellan föreningens nummer och folkbokföringens nummer. Ersätt X i kolumnen för föreningens nummer med numret på din trappuppgång, räknat från Torsgatan 9 som nummer 1 och Lilla Bantorget 25 som nummer 4.

Styrelse, revisor och valberedning

Styrelse
Ordförande: Berit Holmgren                          
Vice ordförande och sekreterare: Olov Lindquist                                    
Ledamot: Karin Andersson, ekonomiansvarig
Ledamot: Patrik Feldtenborn, fastighetsansvarig & representant i Samfällighetsföreningen Lilla Bantorget
Ledamot: Per Brännström, informationsansvarig hemsida och styrelsemail
Suppleant: Gunilla Ait El Mekki, medlemsinformation & andrahandsuthyrning
Suppleant: Klas Moberg, juridikfrågor

För kontakt med styrelsens ledamöter, se Kontakt.
 
Valberedning
Valberedning: Maryam Rahimi Ghadim (sammankallande), Ewa Carlsson och Angelica Goldring

Revisor
Josef Hagsten, Grant Thornton.

loading...


Senaste nytt
 

Fönsterputs av balkongerna
Styrelsen har fått synpunkter på att det är svårt att putsa balkongernas utsida.Vi har därför beslutat att bjuda samtliga medlemmar på putsning av balkongerna (ej ev. inglasning). Balkongerna kommer att putsas mellan den 11 och 15 maj. Arbetet sker från insidan av lägenheten vilket betyder att ni behöver vara hemma eller sätta låset i serviceläge. Mer information och erbjudande om fönsterputs i lägenheten finns i dokumentet nedan.

Arbete med Socklarna på innergården
På lördag den 24 april kommer Ösmo Stensättning att börja fixa husets sockel m ot innergården. De kommer att arbeta både på vardagar som lördagar och söndagar. Vi har bett dem undvika bullriga moment före kl 7 på vardagar samt 9 på helger. Arbetet beräknas pågå i cirka två veckor.

Information från E-count
Sedan några månader tillbaka har E-count ett nytt fastighetssystem där medlemmarna kan välja lite olika sätt att betala sina avier. Se informationsbladet nedan:

Brandskyddsbesiktning
Brandsäkra AB anlitades under hösten för en brandskyddsbesiktning. Nedan finner du den slutgiltiga rapporten.

Porttelefonerna är installerade i alla portar
Bostadsrättsinnehavare kommer in genom porten med RCO-tagg eller nyckel. Varje lägenhet kan uppge två namn och telefonnummer för registrering utan kostnad. Namn/-en måste vara på registrerad/-e bostadsrättsinnehavare. Om du vill registrera fler namn och telefonnummer i namnlistan kontaktar du styrelsen på blanketten ”ändringsblankett porttelefonen.pdf” nedan som sen lämnas till styrelsens brevlåda, Lilla Bantorget 25. Föreningen tar ut 250 SEK per tillkommande nummer i administrationsavgift. Samma avgift gäller vid ändring av registrerade uppgifter. Nyinflyttade kan registrera två namn och telefonnummer utan kostnad. Observera att endast svenska telefonabonnemang kan registreras.

Besökare använder porttelefonen med sökfunktionen (namnsökning) mellan kl. 06.00 – 21.00. Övrig tid kan besökare trycka på ”Ring” och sedan knappa in hela telefonnumret till den boende. Instruktionen återfinns också under Boguiden, Dokument. 

Kontakta styrelsen vid ändring av uppgifter för porttelefonen.  Använd blanketten nedan!

Ombyggnadsarbeten på Torsgatan 
Klicka på länken nedan (alternativt klistra in länken i din webb-läsare) för att läsa om det senaste vad gäller ombyggnaden av Torsgatan: www.stockholm.se/torsgatan

Nya garagehyreskontrakt och ny policy för garageuthyrning!
Från och med den 1 maj 2019 kommer garageplatserna i fastighetens källarplan att administreras av bostadsrättsföreningen. Skanska har sagt upp alla garagehyreskon-trakten och nya kontrakt har tecknats med bostadsrättsföreningen.
För att sänka hyreskostnaderna får endast registrerade bostadsrättshavare i föreningen hyra garageplats fr o m 1 maj 2019 enligt stämmobeslut våren 2018. Övriga beslutade villkor framgår av  ”Policy för uthyrning av garageplatser hos Brf Lilla Bantorget”. 
Har du några frågor kring garagehyres-kontrakten? Kontakta då styrelsen på e-post-adressen: styrelsen@brflillabantorget.com
Du kan även använda kontaktformuläret under Kontakt.

Lokalhyresgäster
Föreningen har åtta hyreslokaler (butiker) i markplanet ut mot Lilla Bantorget och utmed Torsgatan.

"Trivselregler för lokalhyresgäster" framgår av separat pdf-dokument nedan.
 
Lokalhyresgästerna har ett eget soprum (miljörum) enligt pdf-dokumentet nedan.